KONST MED ALLA SINNEN


VAD ÄR ETT OMFATTANDE FLERFUNKTIONSHINDER?

Till gruppen människor med omfattande flerfunktionshinder hör tex. ett barn som fötts med nedsatt syn, hörsel och motorik. Eller en vuxen som efter en olycka förlorat närminne och flera fysiska funktioner. Hur kommunicerar man med en anhörig som inte kan tala, höra eller röra sig? Hur vet man vad hon eller han tycker om? Händelserikena Korallen och Lagunen finns till för att motsvara just de behoven, genom upplevelserum, en specialbyggd rullstolsslinga, massage och möjligheter till samspel.


VARFÖR BEHÖVS ETT KONSTPROJEKT?
Väldigt få platser i samhället är tillgängliga för människor med omfattande flerfunktionsnedsättningar. Ännu färre platser finns där de kan dela bra upplevelser med sina anhöriga. Men personalen på Korallen och Lagunen upptäckte att samtidskonstscenen kan vara just den platsen. De besöker regelbundet konstutställningar och när de upptäcker något som passar för deras besökare, informerar de anhöriga och assistenter om detta. Eftersom kunskap om konstscenen kan innebära en väsentlig höjning av livskvalitén för människor med omfattande flerfunktionsnedsättningar startade vi projektet Konst med alla sinnen.


KONST MED ALLA SINNEN
Under två år genomfördes tio utställningar/workshops i Händelserikets lokaler. Syftet är i första hand att visa bra konst som man kan ta del av om man har omfattande flerfunktionsnedsättningar. Konsten anpassades inte, utan vi visade konstnärer vars praktik har en publik även på Händelseriket.
Till projektet hör ett informationsarbete för att Stockholms kulturinstitutioner ska uppmärksamma denna besökargrupp. Med kunskap om omfattande flerfunktionsnedsättningar, ett enkelt informationsverktyg och bra nätverk kan institutionerna skicka riktad information som når flerfunktionshindrade med anhöriga, när deras utställningar och verksamhet passar den gruppen. Tanken var inte att varje verk skulle nå alla besökare, men att alla besökare ska kunna ta del av något verk under projektet. Målet var därför också att varje utställning skulle skilja sig från de föregående i teknik och anslag.
För att erfarenheter och kunskap inte ska stanna i en begränsad krets vidgades projektet. 19:e mars 2010 öppnar därför utställningen TA PLATS! på Kulturhuset i Stockholm. Konst, seminarier, utbildningar och nätverkande som når alla kommer pågå under tre månader med Kulturhuset som centrum. Sedan, under 2010 och 2011 kommer genererade kunskaper och erfarenheter spridas i Sverige med en vandringsutställning.


Projektet Konst med alla sinnen drevs på Händelserikena Korallen och Lagunen på Rosenlund i Stockholm. Verksamheten drivs av
Handikapp och habilitering tillsammans med Konstfrämjandet Stockholm och FUB. Projektledare är konstnär Po Hagström.
Projektet stöds av
Kulturrådet, Stockholm stad och Landstinget.